Výsledky zápisu do MŠ

- děti přijaté pod identifikačními čísly

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

1.     

4579752768

2.     

4768145888

3.     

3584582912

4.     

7281325312

5.     

8452488192

6.     

7433279488

 Zveřejněno dne:  23. 5. 2024

-----------------------------------------------------------

Informace k letnímu provozu MŠ

Uzavření – přerušení provozu ve dnech 1. 7. 2024 – 9. 8. 2024 (6 týdnů)

V tyto dny je možné požádat písemně e-mailem umístění dítěte v náhradní mateřské škole – viz podrobné informace ve školce na nástěnce.

Prázdninový provoz od 12. 8. 2024 – 30. 8. 2024 především pro děti zaměstnaných rodičů. Učitelky si stále budou střídavě čerpat dovolenou.

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. 9. 2024

------------------------------------------------------------

Digitalizujeme školu

V rámci projektu Digitalizace školy obdržela naše škola dotaci ve výši 16 000 Kč na nákup učebních pomůcek.

------------------------------------------------------------

Facebook

Fotografie vašich dětí z akcí a pobytu v mateřské škole najdete v odkaze fotogalerie a kdo bude chtít využívat facebook školky- dostane bližší informace u paní učitelky v MŠ.

------------------------------------------------------------

Akce v MŠ

Přehled všech akcí na daný měsíc je vždy na nástěnce v MŠ.

------------------------------------------------------------