Platba stravného

K 1.9.2021 dochází ke změně výše stravného z důvodu Vyhlášky č. 272/2021 o školním stravování, kde došlo k navýšení limitů na nákup potravin na jednotlivá jídla včetně nápojů.

  strávníci do 6 let děti s odkladem šk. docházky
Přesnídávka 8,00 9,00
Oběd 18,00 20,00
Svačina 8,00 8,00
Nápoje 4,00 4,00
Plaba za den 38,00 41,00

  

------------------------------------------------------------

Třídní schůzka

Dne 8.9.2021 byla třídní schůzka rodičů, zápis je vyvěšený v šatně. Žádáme rodiče, především ty, kteří nebyli přítomni, aby si zápis přečetli a podepsali seznámení se s body, které byly projednány na schůzce. Dále potom se seznámili se Školním řádem, který je rovněž celoročně zveřejněný v šatně nebo zde na webu. A podepsali seznámení se s tímto předpisem.

Bližší informace nebo vysvětlení u ředitelky.

------------------------------------------------------------

Vánoční prázdniny

Uzavření mateřské školy v době mezi svátky: 24.12.2021 – 31.12.2021. MŠ bude opět v běžném provoze 3.1.2022.

------------------------------------------------------------

Facebook

Fotografie vašich dětí z akcí a pobytu v mateřské škole najdete v odkaze fotogalerie a kdo bude chtít využívat facebook školky- dostane bližší informace u paní učitelky v MŠ.

------------------------------------------------------------

Akce v MŠ

Přehled všech akcí na daný měsíc je vždy na nástěnce v MŠ.

------------------------------------------------------------