Zápis dětí do MŠ k 1.9.2023

------------------------------------------------------------

Digitalizujeme školu

V rámci projektu Digitalizace školy obdržela naše škola dotaci ve výši 16 000 Kč na nákup učebních pomůcek.

------------------------------------------------------------

Facebook

Fotografie vašich dětí z akcí a pobytu v mateřské škole najdete v odkaze fotogalerie a kdo bude chtít využívat facebook školky- dostane bližší informace u paní učitelky v MŠ.

------------------------------------------------------------

Akce v MŠ

Přehled všech akcí na daný měsíc je vždy na nástěnce v MŠ.

------------------------------------------------------------